Podlaskie liderem konglomeratu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Po raz czternasty z rzędu Województwo Podlaskie będzie współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Po raz piąty przypadł nam zaszczyt odgrywania kluczowej roli przy organizacji konferencji, która odbędzie się w Brukseli.

W dniach 7 – 10 października 2019 roku Europejski Tydzień Regionów i Miast obchodził będzie swoje 17 urodziny. Jest to moment, zarówno spojrzenia wstecz, jak i w przyszłość oraz stawienia czoła wyzwaniom związanym z  polityką regionalną i miejską UE, która tak jak i dziś powinna być kontynuowana w przyszłości.

Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast będzie doskonałą okazją dla regionów i miast  do zaprezentowania swoich osiągnięć i oczekiwań przed nowo wybranym Parlamentem Europejskim, a także nowo powstającym kolegium Komisji Europejskiej. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do wykazania dlaczego regiony i miasta muszą pozostać filarami przyszłości Unii Europejskiej oraz w jaki sposób polityka spójności przyczyniła się i nadal przyczynia się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE.

Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełnić będzie rolę lidera konglomeratu „Regiony na rzecz przyszłej polityki miejskiej i lokalnych strategii rozwoju” w skład, którego wchodzą Irlandia Północna (Wielka Brytania), Umbria (Włochy), miasto Heidelberg (Niemcy) i Peloponez (Grecja).

Konglomerat pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego zorganizuje debatę „Polityka miejska i lokalne strategie rozwoju w nowej perspektywie finansowej” poświęconą wymianie dobrych praktyk i omówieniu roli regionów we wzmacnianiu miejskiego wymiaru polityki spójności i wspieraniu lokalnych strategii rozwoju.

Zakłada się, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 6% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczonych na inwestycje w zrównoważony rozwój obszarów miejskich na poziomie krajowym. Ramy finansowe na lata 2021 - 2027 ustanowią również Europejską Inicjatywę Miejską, nowy instrument współpracy między miastami ukierunkowany na innowacje i budowanie potencjału we wszystkich priorytetach tematycznych agendy miejskiej UE (m.in. integracja migrantów, mieszkalnictwo, jakość powietrza, ubóstwo i transformacja energetyczna). Ponadto zgodnie z piątym celem polityki spójności „Europa bliższa obywatelom” Komisja Europejska będzie nadal wspierać lokalne strategie rozwoju opracowywane na poziomie najbliższym obywatelom. Te lokalne strategie, w formie istniejących narzędzi „Zintegrowane inwestycje terytorialne” i „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” powinny być opracowane i zatwierdzone przez odpowiedzialne władze lokalne lub terytorialne, które powinny być bardziej zaangażowane lub odpowiedzialne za wybór projektów przewidzianych do dofinansowana. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” powinien wspierać zmiany strukturalne i zwiększać lokalny potencjał innowacyjny.

Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli będzie na bieżąco informować o przebiegu przygotowań do kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 można znaleźć na stronie: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States