Konsultacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych po 2013 roku

Komitet Regionów z własnej inicjatywy rozpoczął opracowanie opinii w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych po roku 2013.

W dniu 29 czerwca Komisja Europejska przedstawiła propozycję wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, która określa ogólne kwoty środków, które zdaniem Komisji Unia Europejska powinna przeznaczyć na jej priorytetowe cele strategiczne. W najbliższych miesiącach odbywać się będą negocjacje na wysokim szczeblu politycznym między państwami członkowskimi, jak również Parlamentem Europejskim - któremu traktat lizboński nadał nową rolę instytucjonalną.

Niezależnie od wyniku tych negocjacji ich skutek będzie miał ogromny wpływ na władze lokalne i regionalne, gdyż nie tylko określone zostaną polityczne i budżetowe priorytety UE na najbliższe 7 lat, ale także zaproponowanych zostanie kilka sposobów zapewnienia skutecznej realizacji działań w kontekście strategii Europa 2020.

Jest zatem niezwykle ważne, aby władze lokalne i regionalne były w pełni zaangażowane w proces negocjacji wieloletnich ram finansowych na poziomie europejskim.

W tym kontekście sprawozdawca Komitetu Regionów Pani Flo Clucas (Wielka Brytania/ALDE), przewodnicząca tymczasowej Komisji w sprawie budżetu UE i członek Rady Miasta Liverpool zaprasza do Brukseli przedstawicieli stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych konsultacjami do wymiany poglądów na temat jej opinii.

Konsultacje odbędą się 7 września, 11.00 - 13.00 w siedzibie Komitetu Regionów, Sala JDE 70.

Zainteresowani udziałem proszeni są o rejestrację wysyłając zgłoszenie na adres:  aloys.rigaut@cor.europa.eu i dialogue@cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States