Nowe instrumenty finansowe wspierające sektory kreatywne, kultury i audiowizualny

Komisja Europejska opublikowała ciekawy raport z ewaluacji nowych instrumentów finansowych wspierających sektory kreatywne, kultury i audiowizualne. Badanie pokazuje, że dofinansowanie sektorów kultury i kreatywnych z Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa, o wartości 1,46 miliarda w latach 2014-2020, to duże wsparcie dla sektora SME doświadczającego trudności z dostępem do finansowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa z zainteresowaniem przyjęły ustanowienie instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa w 2016. Jak dotąd, wsparcie w ramach ponad 600 umów w 12 państwach otrzymało 800 firm i organizacji.

W raporcie zwrócono uwagę na przeszkody w ubieganiu się o pożyczki lub finansowanie kapitałowe. Wśród wskazanych problemów najczęstsze to trudność w określeniu wartości nienamacalnych aspektów działalności małych i średnich  przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnych, brak doświadczenia biznesowego czy skalowalności.

W części dotyczącej rekomendacji na przyszłość, autorzy raportu wskazują na przydatność połączenia instrumentow finansowych i wsparcia technicznego w ramach nowego programu InvestEU. Oprócz zwiększania dostępności instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych, dostępne narzędzia mogłyby zakładać współinwestowanie razem z innymi formami, takimi jak Fundusze Venture Capital, czy Anioły Biznesu, przy uzupełnieniu przez crowdfunding kapitałowy. Sektory kultury i kreatywne to istotna gałąź gospodarki, mająca także znaczenie dla promocji różnorodności kulturowej i rozwoju społecznego w Europie. Biorąc pod uwagę 8,5 miliona miejsc pracy odpowiadający 4,5 produktu krajowego brutto, są trzecim co do wielkości sektorem zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat europejskiego wsparcia dla sektora audiowizualnego i kreatywnych znajduje się tutaj.

Raport w całości jest dostępny tutaj.

Language version
Polish
English_United States