O Partnerstwie Wschodnim z marszałkami w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się w czwartek (16 maja br.) konferencja „Partnerstwo Wschodnie po 2020 r. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałkowie województw Polski Wschodniej. Województwo podlaskie reprezentował marszałek Artur Kosicki.

− Potencjał krajów Partnerstwa Wschodniego jest niewykorzystany, a może służyć rozwojowi Europy – mówił, otwierając konferencję Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, który był gospodarzem tego spotkania. – Partnerstwo, zwłaszcza w relacjach samorządowych jest bardzo ważne i potrzebne – podkreślił.

Program Partnerstwa Wschodniego obchodzi w tym roku swoje 10-lecie, podobnie jak Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Dlatego konferencja stałą się doskonałą okazją do podsumowania współpracy i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Samorządowy wymiar partnerstwa

Podczas konferencji przedstawiono m.in. dotychczasową współpracę województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego z krajami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Marszałkowie – Jarosław Stawiarski (Lubelskie), Władysław Ortyl (Podkarpackie) oraz wicemarszałkowie – Renata Janik (Świętokrzyskie) i Miron Sycz (Warmińsko-Mazurskie) zaprezentowali, co już udało się zrealizować dzięki Partnerstwu oraz programom transgranicznym. Są to zarówno inwestycje, jak i projekty kulturalne czy społeczne.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego mówił o efektach programów transgranicznych, a zwłaszcza programu Polska-Białoruś-Ukraina. Dzięki niemu zostało zrealizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji, turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa oraz infrastruktury i obsługi przejść granicznych. Marszałek zaznaczył, że potrzebne są kolejne inwestycje, które sprawią, że współpraca ze Wschodem będzie bardziej efektywna.

− Cieszę się, że Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu na programy transgraniczne w nowej perspektywie. Nie powinno się to jednak odbywać kosztem Polski Wschodniej i wsparcia finansowego dla naszych regionów – podsumował swoje wystąpienie marszałek Artur Kosicki, który jest również przewodniczącym komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Sukcesy i nowe wyzwania

O tym, co udało się osiągnąć w czasie 10 lat realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego rozmawiali również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Rozszerzenia Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP w UE, ambasadorowie i konsulowie krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jakie są efekty programu? To m.in. ponad 35 tys. miejsc pracy i 70 tys. firm, które skorzystały ze wsparcia w krajach objętych partnerstwem. To też inwestycje w drogi, kolej, centra logistyczne czy przejścia graniczne, a także podnoszenie kompetencji młodych ludzi.

− Inicjatywa stała się bardziej dojrzała, zorientowana na efekty – wskazywał Piotr Szulga, zastępca Ambasadora Białorusi w Królestwie Belgii. Podkreślił także, że w przyszłości jedną z najważniejszych kwestii w ramach Partnerstwa Wschodniego powinien być rozwój handlu, a także usprawnienia na granicach.

Partnerstwo Wschodnie po 2020 roku ma przyjąć nową, bardziej zinstytucjonalizowaną formę, a także mocniej wspierać współpracę sektorową (celną, energetyczną, cyfrową, komunikacyjną) oraz dążyć do dalszego zbliżania prawodawstwa krajów należących do tego programu.

Partnerstwo Wschodnie to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program został zapoczątkowany działaniami polskiej dyplomacji, przy wsparciu Szwecji w 2009 roku, ale sam pomysł realizacji takiej inicjatywy pojawił się już w 2006 roku.

Partnerstwo Wschodnie ma na celu zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Kraje te mogą liczyć m.in. na preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i różnego rodzaju programy pomocowe.

Fot. Michał Mielniczuk

Language version
Polish
English_United States