Parlament Europejski daje zielone światło Programowi InvestEU

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie Programu InvestEU, który ma zwiększyć inwestycje w Europie w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE. Za sprawą tego głosowania jest on o krok bliżej powstania.

Dzięki InvestEU łatwiej będzie uzyskać unijne środki finansowe na projekty inwestycyjne, a finansowanie takich projektów będzie bardziej skuteczne. Program ten bazuje na sukcesie planu Junckera i połączy pod jednym szyldem Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych z 13 innymi instrumentami finansowymi UE, które wspierają obecnie inwestycje w Unii.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Plan inwestycyjny pozwolił Europie powrócić do dawnej formy i umożliwił realizację głównego priorytetu obecnej Komisji, jakim jest tworzenie miejsc pracy i zapewnienie wzrostu gospodarczego. Możemy jednak zrobić jeszcze więcej w tym zakresie i temu właśnie służy Program InvestEU. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu unijnego budżetu InvestEU pomoże Europie pozostać atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z całego świata. W ciągu najbliższych dziesięciu lat program ten umożliwi uruchomienie co najmniej 650 mld euro na inwestycje w przyszłość Europy, w jej gospodarkę i jej obywateli.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział z tej okazji: Instrumenty wsparcia inwestycyjnego nowej generacji w UE są niemal gotowe. Już wkrótce firmy i przedsiębiorcy uzyskają łatwiejszy dostęp do unijnych środków finansowych, dzięki którym będą mogli przekształcić swoje pomysły w konkretne projekty. Pozwoli to Unii utrzymać wiodącą rolę w dziedzinie innowacji i działań na rzecz klimatu, a jednocześnie zapewni nowe miejsca pracy i zrównoważony pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym model wzrostu gospodarczego.

InvestEU zachowa innowacyjne podejście do inwestycji, zaproponowane w planie Junckera, które polega na wykorzystaniu ograniczonych zasobów publicznych do pozyskania znacznych środków prywatnych i publicznych dzięki gwarancji UE. Gwarancja w wysokości 38 mld euro będzie ukierunkowana na inwestycje w następujących czterech głównych obszarach: zrównoważona infrastruktura; badania naukowe, innowacje i cyfryzacja; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje społeczne i umiejętności. Powinna ona zmobilizować co najmniej 650 mld euro dodatkowych środków na inwestycje w Europie.

Podobnie jak w przypadku planu Junckera, Funduszowi InvestEU towarzyszyć będzie Centrum Doradztwa InvestEU, zapewniające zindywidualizowane wsparcie dla promotorów projektów, oraz portal InvestEU, czyli łatwo dostępny wykaz gotowych projektów dla potencjalnych inwestorów. I podobnie jak w planie Junckera, InvestEU będzie częścią polityki gospodarczej Komisji obejmującej inwestycje, reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetową, aby zagwarantować dalsze zwiększanie atrakcyjności Europy jako miejsca dla tworzenia i działalności przedsiębiorstw.

Program ma postać partnerstwa z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – bankiem UE – ale będzie otwarty też dla innych partnerów wykonawczych. Budżetowe aspekty Programu InvestEU są nadal uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.

Z najnowszych danych Europejskiego Banku Inwestycyjnego – strategicznego partnera Komisji w sprawie planu Junckera – wynika, że do kwietnia 2019 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) uruchomił inwestycje o wartości prawie 393 mld euro. Łączna wartość operacji finansowania zatwierdzonych dotychczas w ramach EFIS wynosi 72,8 mld euro we wszystkich 28 państwach członkowskich. EBI zatwierdził 524 projekty infrastrukturalne wspierane przez EFIS na kwotę 53,8 mld euro, natomiast Europejski Fundusz Inwestycyjny zatwierdził 554 umowy w sprawie finansowania MŚP o wartości 19 mld euro, z których powinny skorzystać 945 tys. przedsiębiorstw.

Więcej informacji

Notatka prasowa: Program InvestEU – pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: Czym jest program InvestEU?

Zestawienie informacji: InvestEU – co będzie finansował?

Komunikat prasowy na temat wniosku w sprawie InvestEU (6 czerwca 2018 r.): Program InvestEU wspiera zatrudnienie, wzrost i innowacje w Europie

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU (6 czerwca 2018 r.)

Przyszły budżet UE

Przewodniczący Juncker na Twitterze: @JunckerEU

Wiceprzewodniczący Katainen na Twitterze: @jyrkikatainen

#InvestEU

Źródło: © European Union, 1995-2019

Language version
Polish
English_United States