Aktualności

Zestaw narzędzi w celu uruchomienia lokalnych strategii na rzecz integracji

25.01.2018

Komisja przedstawiła zestaw narzędzi mających pomóc władzom krajowym i regionalnym w opracowaniu strategii i projektów na rzecz integracji migrantów oraz określeniu dostępnych zasobów UE, które mo ... więcej »

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych

25.01.2018

W następstwie szczytu w Göteborgu Komisja Europejska przyjęła dziś nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólny ... więcej »

Ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych

25.01.2018

Przyjęta 16 stycznia pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zapew ... więcej »

Komisja proponuje zainwestowanie 1 mld euro w europejskie superkomputery światowej klasy

11.01.2018

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy. Superkomputery są potrzebn ... więcej »

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

10.01.2018

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżet ... więcej »

Co nam przyniesie w Europie 2018 rok?

02.01.2018

Co wydarzy się w rozpoczętym właśnie roku? Jakie wydarzenia mogą mieć największy wpływ na UE w nadchodzących 12 miesiącach? Los zapewne przyniesie nam zdarzenia, których dziś jeszcze nie jesteśmy w st ... więcej »

Bułgaria rozpoczęła półroczne przewodnictwo w UE

02.01.2018

Hasło bułgarskiej prezydencji brzmi „Zjednoczenie tworzy siłę”, a wśród priorytetów znalazły się m.in. kwestie polityki spójności, wspieranie konkurencyjności na wspólnym rynku oraz dalsza integracja ... więcej »

Litwa chce przekonać UE do porzucenia zmiany czasu

02.01.2018

Litewski parlament poparł w głosowaniu przedstawioną przez rząd propozycję rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską na temat porzucenia na terenie całej Unii Europejskiej konieczności przestawiania ... więcej »

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019

18.12.2017

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisał dzisiaj – wspólnie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim i przewodniczącym rotacyjnej prezydencji w Radzie UE, ... więcej »

Ryszył nowy unijny rejestr aktów delegowanych

14.12.2017

Nowy internetowy rejestr, który zaczął działać we wtorek 12 grudnia, ułatwi wyszukiwanie i śledzenie unijnych decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. Aby ułatwić ogółowi społeczeństwa i za ... więcej »

Language version
Polish
English_United States