Aktualności

9,2 mld euro w pierwszy w historii Europy program w dziedzinie technologii cyfrowych

18.07.2018

Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu „Cyfrowa Europa” i zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021–2027 odpowiadały na ros ... więcej »

Zagłosuj na najlepszy projekt realizowany w ramach polityki spójności

18.07.2018

Od dziś każdy może oddać głos na wybrany przez siebie projekt spośród 21 tegorocznych finalistów konkursu RegioStars 2018. Projekt o największej liczbie głosów otrzyma nagrodę publiczności. W konkursi ... więcej »

Partnerstwo Wschodnie wymaga dalszych działań oddolnych

18.07.2018

Jeśli miasta i regiony mają wnieść „decydujący wkład” do Partnerstwa Wschodniego, trzeba zwiększyć finansowanie i pogłębić współpracę– mówi Europejski Komitet Regionów. W swoim sprawozdaniu Europ ... więcej »

Ruszyła rejestracja na seminaria w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

18.07.2018

W dniach 8 – 11 października 2018 roku odbędzie się 16. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, której hasłem przewodnim będzie: "Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.". Wydarzenie sta ... więcej »

Budżet UE: wspólna polityka rolna po 2020 r.

04.06.2018

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Przedstawione przez Komisję wnioski zakładające budż ... więcej »

Budżet UE: nowy Fundusz Społeczny, Fundusz Dostosowania do Globalizacji i Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”

04.06.2018

W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja proponuje dalsze wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii za pomocą odnowionego Europejskiego Funduszu Społecznego – „Europejskiego Funduszu Społecznego P ... więcej »

Budżet UE: Wzmocnienie europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

04.06.2018

W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027, Komisja Europejska proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa, który służy wspieraniu europejskiego sektora kultury i sek ... więcej »

Budżet UE: Komisja proponuje podwojenie środków na program Erasmus

04.06.2018

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro. Z możliwości program ... więcej »

Budżet UE Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

04.06.2018

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkre ... więcej »

Nowa inicjatywa Komisji pomaga państwom członkowskim i regionom w lepszym zarządzaniu funduszami UE

29.05.2018

Komisja wybrała pięć władz krajowych i regionalnych w Grecji, Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii do udziału w nowym działaniu pilotażowym w zakresie dobrego rządzenia i budowania zdolności ad ... więcej »

Language version
Polish
English_United States