Aktualności

Eksperci Europejskiego Bank Inwestycyjnego gośćmi Domu Polski Wschodniej w Brukseli

19.03.2019

W dniu 13 marca 2019 r. przedstawiciele polskich regionów uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Kawa z ekspertem”, zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Tym razem ekspertami byli Natalia ... więcej »

Spotkanie przedstawicieli regionalnych z zespołem DG Regio w Komisji Europejskiej

19.03.2019

W dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli regionalnych w Komisji Europejskiej z zespołem DG Regio F3 Poland. Głównym celem spotkania była dyskusja panelowa nt. przyszłej ... więcej »

Budżet UE: Komisja przyjmuje porozumienie w sprawie finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu

15.03.2019

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w ramach kolejnego długo ... więcej »

Komisja realizuje plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

06.03.2019

Wszystkie 54 działania w ramach planu zainicjowanego w 2015 r. zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gos ... więcej »

Komisja rejestruje inicjatywę „Europe CARES" - edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych

06.03.2019

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy obywatelskiej „Europe CARES – wysokiej jakości edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych”. Celem inicjatywy jest zapewni ... więcej »

Zimowy pakiet europejskiego semestru

06.03.2019

W swojej dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich Komisja Europejska podkreśla potrzebę wspierania inwestycji, prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz wdr ... więcej »

Inwestycje UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027

19.02.2019

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójnoś ... więcej »

PE, KE i państwa członkowskie porozumiały się co do zmian w prawie autorskim

19.02.2019

Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada porozumiały się co do nowelizacji dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i dostosowującej ją do jednolitego rynku cyfrowego. Budzi ona kontrowersje, ... więcej »

Parlament Europejski sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

19.02.2019

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansow ... więcej »

Porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy

19.02.2019

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Przewodniczący Juncker po raz pierwszy o ... więcej »

Language version
Polish
English_United States