Aktualności

Polskie stanowisko wobec polityki spójności w nowej perspektywie finansowej UE

17.04.2018

W Unii Europejskiej trwają intensywne rozmowy na temat kształtu unijnych budżetów po 2020 r. oraz sposobów budowania unijnego finansowania. Wątpliwości dotyczą m.in. przyszłości polityki spójności. Po ... więcej »

Wycinka Puszczy Białowieskiej narusza prawo UE

17.04.2018

Według sędziów Trybunału w Luksemburgu Polska złamała dwie dyrektywy: ptasią i siedliskową. Wyrok kończy dwuletni spór. Ponieważ decyzję podjęła Wielka Izba Trybunału, czyli 15 sędziów, Warszawa nie m ... więcej »

Komisja podejmuje działania, aby zwiększyć zaufanie do badań naukowych na temat bezpieczeństwa żywności

17.04.2018

Komisja odpowiada dzisiaj na obawy wyrażone przez obywateli w udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej i przedstawia wniosek mający na celu poprawę przejrzystości badań naukowych w dziedzinie ... więcej »

Nowa polityka spójności nie tylko dla najbiedniejszych krajów Europy

13.04.2018

Nowe wskaźniki w metodologii podziału środków polityki spójności były głównym tematem podczas Rady ds. Ogólnych, która odbyła się wczoraj (12 kwietnia). Unijną pomoc będą otrzymywały nie tylko najbied ... więcej »

Jest ostateczny tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych

12.04.2018

Jest ostateczny tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych. Przyjęli go wczoraj (11 kwietnia) ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Sprzeciw zgłosiła m.in. Polska, która od początku unijnej pro ... więcej »

2,1 mld euro na wspieranie inwestycji wysokiego ryzyka

11.04.2018

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU), aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w ... więcej »

Firmy z Polski Wschodniej na targach MIDEST w Paryżu

29.03.2018

W dniach 27 – 30 marca 2018 r. firmy z Polski Wschodniej miały okazję uczestniczyć w targach technologii i produkcji MIDEST w Paryżu. Wspólne stoisko na tragach to kolejne z działań gospodarczych Domu ... więcej »

Prezydent Białegostoku przewodniczył obradom Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych

23.03.2018

23 marca 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne, dziewiąte posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych. Obradom przewodniczył Tadeusz Truskolaski ... więcej »

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Domu Polski Wschodniej w Brukseli

22.03.2018

Podsumowanie realizacji działań w 2017 roku realizacja i ewaluacja wdrażania planu na rok 2018 – to główne tematy spotkania grupy roboczej ds. Domu Polski Wschodniej. Posiedzenie odbyło się 20 marca w ... więcej »

Szymon Hołownia gościem Domu Polski Wschodniej

19.03.2018

17 marca 2018 r. w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią, dziennikarzem, publicystą, pisarzem, założycielem  Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka. Spotkanie w d ... więcej »

Language version
Polish
English_United States