Aktualności

Konsultacje nt. działań dotyczących znaku dziedzictwa europejskiego

15.03.2018

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji na temat roli, jaką dziedzictwo kulturowe może odgrywać w przybliżaniu UE obywatelom europejskim, w sz ... więcej »

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu Unii

15.03.2018

W środę, 14 marca, posłowie przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku. Posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram ... więcej »

Europejski program w zakresie migracji: Ciągły postęp wymaga nieustannych starań

15.03.2018

W ramach przygotowań do marcowego szczytu Rady Europejskiej Komisja przedstawia dziś sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji i dalsze kluczowe działania, ja ... więcej »

Komisja przyjmuje wnioski dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy

15.03.2018

Komisja Europejska podejmuje konkretne nowe inicjatywy w kierunku dalszej realizacji europejskiego filaru praw socjalnych. Komisja przedstawia mianowicie wniosek dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pra ... więcej »

Firmy z Polski Wschodniej na targach TAVOLA w Kortrijk w Belgii

13.03.2018

Z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli podczas targów spożywczych TAVOLA potencjał swych usług i wysoką jakość produktów zaprezentowały: EDPOL Food & Innovation, Agrofrut, Mazurskie Miody, ... więcej »

Spotkanie autorskie z Agnieszką Korzeniewską

16.03.2018

8 marca 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Korzeniewską autorką książek „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli”, „W ... więcej »

Wlk. Brytania chce pozostać częścią unijnych programów badawczych po Brexicie

12.03.2018

Wielka Brytania przedstawiła swoje stanowisko do 9. Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji. Ustanawiając swoje cele na drugim etapie negocjacji, Wielka Brytania potwierdziła, że chc ... więcej »

Komisja inauguruje centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności

12.03.2018

W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadz ... więcej »

Komisja podjęła decyzję w sprawie priorytetów dla programu wspierania reform strukturalnych w 2018 r.

07.03.2018

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła roczny program prac na 2018 r., w którym określono środki wspierania reform, które będą finansowane w ramach programu wspierania reform strukturalnych (SRSP). W 201 ... więcej »

Brexit: Komisja Europejska publikuje projekt umowy na podstawie art. 50

02.03.2018

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Projekt umowy o wystąpieniu ujmuje w przepisy prawne treść opub ... więcej »

Language version
Polish
English_United States