Aktualności

Budżet UE: wspólna polityka rolna po 2020 r.

04.06.2018

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Przedstawione przez Komisję wnioski zakładające budż ... więcej »

Budżet UE: nowy Fundusz Społeczny, Fundusz Dostosowania do Globalizacji i Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”

04.06.2018

W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja proponuje dalsze wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii za pomocą odnowionego Europejskiego Funduszu Społecznego – „Europejskiego Funduszu Społecznego P ... więcej »

Budżet UE: Wzmocnienie europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

04.06.2018

W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027, Komisja Europejska proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa, który służy wspieraniu europejskiego sektora kultury i sek ... więcej »

Budżet UE: Komisja proponuje podwojenie środków na program Erasmus

04.06.2018

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro. Z możliwości program ... więcej »

Budżet UE Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

04.06.2018

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkre ... więcej »

Nowa inicjatywa Komisji pomaga państwom członkowskim i regionom w lepszym zarządzaniu funduszami UE

29.05.2018

Komisja wybrała pięć władz krajowych i regionalnych w Grecji, Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii do udziału w nowym działaniu pilotażowym w zakresie dobrego rządzenia i budowania zdolności ad ... więcej »

Przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia euro

29.05.2018

W sprawozdaniu z konwergencji z 2018 r. dokonano oceny postępów państw członkowskich na drodze do przystąpienia do strefy euro. Sprawozdanie obejmuje siedem państw członkowskich spoza strefy euro, ... więcej »

Komisja proponuje nowe przepisy dotyczące OLAF-u jako bliskiego partnera Prokuratury Europejskiej

29.05.2018

Utworzenie Prokuratury Europejskiej wyznacza początek nowego etapu w walce z nadużyciami finansowymi mającymi wpływ na budżet UE. W tym kontekście Komisja Europejska proponuje dzisiaj wprowadzenie ... więcej »

Budżet UE na rok 2019

29.05.2018

Komisja przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. Zostanie on wykorzystany na inwesto ... więcej »

Nowe inicjatywy kolejnym impulsem dla polityki w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury

29.05.2018

Komisja przyspiesza prace mające na celu utworzenie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, uwypuklenie wymiaru kulturowego Unii Europejskiej i wsparcie uczestnictwa młodzieży, przedstawiając n ... więcej »

Language version
Polish
English_United States