Aktualności

Komisja kończy prace nad swoim programem na rzecz bezpiecznej, czystej i połączonej mobilności

29.05.2018

Komisja Junckera wprowadza w życie trzeci i ostatni już pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodn ... więcej »

Komisja podejmuje działania mające na celu ochronę obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza

29.05.2018

Komisja przedstawiła podmiotom krajowym, regionalnym i lokalnym praktyczne środki pomocy dotyczące poprawy jakości powietrza w Europie oraz intensyfikuje działania wobec 7 państw członkowskich, któr ... więcej »

Odnowiona agenda w dziedzinie badań naukowych i innowacji

29.05.2018

Komisja przedstawiła swój wkład do nieformalnych rozmów, jakie przywódcy państw i rządów przeprowadzą w Sofii 16 maja 2018 r. na temat badań naukowych i innowacji oraz działań koniecznych do zapew ... więcej »

Prezydent Białegostoku broni interesów regionów słabiej rozwiniętych

17.05.2018

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku broni interesów regionów słabiej rozwiniętych w debacie nt. przyszłego budżetu UE z Günter Oëttingerem, Komisarzem ds. Budżetu i Kadr. Pan Günter Oëttinger, ... więcej »

Głos regionów w sprawie przyszłości strategii makroregionalnych UE

17.05.2018

17 maja 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne, dziesiąte posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych, które zostało zorganizowane wspólnie z Międ ... więcej »

Obchody z okazji Święta 3go Maja w Brukseli

17.05.2018

Ambasada RP w Brukseli wraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO, Instytutem Polski w Brukseli, Polską Organizacją Turystyczną w Brukseli oraz przedstawici ... więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Europy

15.05.2018

W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę ob ... więcej »

Polska przeciw propozycji KE dot. nowego, wieloletniego budżetu UE

15.05.2018

Polska opowiada się przeciwko propozycji wieloletniego budżetu UE, jaki przedstawiła Komisja Europejska. Minister ds. europejskich Konrad Szymański oświadczył wczoraj (14 maja) w Brukseli, że przewidy ... więcej »

Podlaskie liderem konglomeratu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

08.05.2018

Po raz trzynasty z rzędu Województwo Podlaskie będzie współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Po raz czwarty przypadł nam zaszczyt odgrywania kluczowej roli przy organizacji konfer ... więcej »

Komisja proponuje nowoczesny budżet dla Unii

02.05.2018

Komisja przedstawia dziś wniosek dotyczący pragmatycznego, nowoczesnego, długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Jest to nasza uczciwa odpowiedź na obecne realia, w których oczekuje się od Eur ... więcej »

Language version
Polish
English_United States