Aktualności

Dostępność i wymiana danych dotyczących opieki zdrowotnej w UE

30.04.2018

W oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku uprzednich inicjatyw na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych w ramach jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska opracowała i przedstawia ... więcej »

KE za powiązaniem funduszy UE z praworządnością

26.04.2018

KE za powiązaniem funduszy UE z praworządnością. Za uzależnieniem wypłat z unijnego budżetu od praworządności w państwach członkowskich opowiedzieli się wczoraj (25 kwietnia) wszyscy unijni komisarze. ... więcej »

Podlaskie wśród uczestników wizyty studyjnej nt. gospodarki o obiegu zamkniętym

25.04.2018

Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz firma Biotrem z Zambrowa znalazły się wśród polskich firm i instytucji, działających w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Uczestni ... więcej »

Komisja Europejska proponuje system ochrony sygnalistów

25.04.2018

Impulsem do prac nad ochroną demaskatorów, nazywanych też sygnalistami, były głośne afery ostatnich lat – od ujawnienia agresywnych praktyk „optymalizacji” podatków przez korporacje międzynarodowe z s ... więcej »

Polska może stracić w nowej unijnej perspektywie finansowej

25.04.2018

Brytyjski dziennik gospodarczy dotarł do przygotowywanego przez Komisję Europejską planu nowego siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Bruksela chce w nim przesunąć część środków spójności z kr ... więcej »

Konsultacje publiczne dotyczące dużych projektów transportowych

17.04.2018

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat wdrożenia i efektywności dużych projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności (FS) w dziedzinie transportu d ... więcej »

Polskie stanowisko wobec polityki spójności w nowej perspektywie finansowej UE

17.04.2018

W Unii Europejskiej trwają intensywne rozmowy na temat kształtu unijnych budżetów po 2020 r. oraz sposobów budowania unijnego finansowania. Wątpliwości dotyczą m.in. przyszłości polityki spójności. Po ... więcej »

Wycinka Puszczy Białowieskiej narusza prawo UE

17.04.2018

Według sędziów Trybunału w Luksemburgu Polska złamała dwie dyrektywy: ptasią i siedliskową. Wyrok kończy dwuletni spór. Ponieważ decyzję podjęła Wielka Izba Trybunału, czyli 15 sędziów, Warszawa nie m ... więcej »

Komisja podejmuje działania, aby zwiększyć zaufanie do badań naukowych na temat bezpieczeństwa żywności

17.04.2018

Komisja odpowiada dzisiaj na obawy wyrażone przez obywateli w udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej i przedstawia wniosek mający na celu poprawę przejrzystości badań naukowych w dziedzinie ... więcej »

Nowa polityka spójności nie tylko dla najbiedniejszych krajów Europy

13.04.2018

Nowe wskaźniki w metodologii podziału środków polityki spójności były głównym tematem podczas Rady ds. Ogólnych, która odbyła się wczoraj (12 kwietnia). Unijną pomoc będą otrzymywały nie tylko najbied ... więcej »

Language version
Polish
English_United States