Brakujące połączenia kolejowe: wyzwanie dla spójności i wzrostu w regionach przygranicznych

11 kwietnia 2019 r. w budynku Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie się konferencja poświęcona brakującym połączeniom kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem regionów przygranicznych.

W marcu 2018 r. DG Regio Komisji Europejskiej opublikowała badanie dotyczące brakujących transgranicznych połączeń kolejowych, tzw. „brakujących ogniw”. Od tego czasu brakujące ogniwa zyskują na znaczeniu zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, w szczególności w odniesieniu do polityki spójności UE oraz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów przygranicznych, które nie są w stanie rozwinąć pełnego potencjału ze względu na brak infrastruktury kolejowej.

W tym kontekście EUWT Eurodistrict PAMINA we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów organizuje konferencję, której celem jest zwrócenie uwagi decydentów w UE i państwach członkowskich nie tylko na możliwości regionów przygranicznych związanych z odzyskaniem brakującego ogniwa, ale przede wszystkim na finansowanie braków w celu konkretnej eliminacji luk infrastrukturalnych w transgranicznym transporcie kolejowym.

W odniesieniu do dużej liczby brakujących ogniw, które mogłyby zostać włączone do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w nadchodzącym okresie programowania (2020–2027), konferencja przybliży również potencjał instrumentu Connection Europa Facility (CEF) w tym zakresie.

Szczegółowy program znajduje się na stronie: cor.europa.eu.

Rejestracja: cdweb.cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States