EuroPCom 2018: IX Europejska konferencja na temat komunikacji publicznej

EuroPCom, Europejska Konferencja Komunikacji Publicznej, jest dorocznym miejscem spotkań ekspertów ds. komunikacji władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, a także prywatnych agencji komunikacyjnych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Podczas tego dwudniowego wydarzenia pracownicy zajmujący się komunikacją publiczną spotykają się, by dyskutować, jak poprawić komunikację publiczną i podnieść świadomość na temat polityk UE.

9. edycja EuroPCom odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 roku. Oczekuje się, że w imprezie uczestniczyć będzie ponad 900 specjalistów ds. komunikacji. Dołącz do swoich kolegów ze wszystkich państw członkowskich UE i nie tylko, dzieląc się poglądami na temat tego, jak angażować obywateli z Europą i dla Europy, a także ogólnie w sprawy publiczne podczas największego wydarzenia dotyczącego komunikacji publicznej w Europie.

Utwórz z nami kolejną edycję EuroPCom! Zachęcamy do dzielenia się sugestiami dotyczącymi tematów warsztatów, mówców, studiów przypadku i laboratoriów pomysłów, odpowiadając na nasze zaproszenie do składania wniosków do 15 kwietnia 2018 r. Aby ubiegać się o Laboratoria Pomysłów, skorzystaj z tego formularza aplikacyjnego.

Wszystkie aktualizacje dotyczące przygotowania konferencji zostaną opublikowane na tej stronie i ogłoszone na stronach mediów społecznościowych na stronach internetowych KR-u, Twittera i LinkedIn.

Konferencja jest organizowana przez Europejski Komitet Regionów, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą UE, Komisją Europejską, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Organizacją Współpracy Gospodarczej i rozwój.

Więcej informacji na stronie: cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States