Forum współpracy Interreg Europa, let's cooperate!

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli program Interreg Europa organizuje forum współpracy Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu  innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Partnerzy projektów opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się zainicjowania zmian w ich regionach.  Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe  kontakty.

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się: www.interregeurope.eu.

Language version
Polish
English_United States