Konferencja "Pielęgnowanie przyrody dla zrównoważonych miast i regionów"

29 maja 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie się konferencja "Pielęgnowanie przyrody dla zrównoważonych miast i regionów".

Wydarzenie to rozpoczyna szereg konferencji organizowanych w 2018 r. przez Platformę Wymiany Wiedzy (Knowledge Exchange Platform) dotyczących innowacyjnych połączeń miasta z naturą i rozwiązaniami opartymi na przyrodzie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się innowacyjnym rozwiązaniom, które pomagają we wdrażaniu dyrektyw dotyczących przyrody przy rozwiązywaniu naglących problemów miejskich i regionalnych, takich jak ochrona przeciwpowodziowa, dobrostan i zdrowie oraz ochrona kapitału naturalnego.

Więcej informacji na stronie: cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States