Konferencja „Przyszłość UE i rola regionów / BREXIT: perspektywa regionalna”

Komisja ds. Obywatelstwa, sprawowania rządów, spraw instytucjonalnych i zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów zaprasza na konferencję „Przyszłość UE i rola regionów / BREXIT: perspektywa regionalna”, która odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Brukseli.

W czasie wielu wyzwań związanych z integracją europejską odbywa się szeroka debata na temat przyszłości Europy. Jednocześnie widzimy wezwania do większej autonomii, a nawet niezależności przez kilka regionów w Europie, zintensyfikowany lobbing regionalny i ponadnarodową współpracę regionalną. Wydarzenia te ilustrują potrzebę dyslusji na temat roli jaką mogą i powinny odgrywać regiony w przyszłej UE-27.

W kontekście debaty na temat przyszłości UE, zasady pomocniczości oraz roli regionów i miast w sprawach europejskich, ta jednodniowa konferencja zgromadzi polityków i pracowników akademickich w celu przedyskutowania najważniejszych pytań w tym zakresie:

  • Jaką rolę odgrywają regiony w promowaniu demokracji w UE?
  • Jakie są potencjalne skutki "wielobiegowej Europy" dla regionów?
  • W jaki sposób można wzmocnić "mechanizm pomocniczości"?
  • W jaki sposób regiony reagują na zmiany w zarządzaniu gospodarczym UE?
  • Czy "makroregiony" mają wpływ na zarządzanie ponad granicami?
  • Jakie wyzwania stoją przed regionami w związku z "Europą społeczną" i przyszłością unijnej polityki spójności?

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele parlamentów regionalnych, krajowych i europejskich, rządów i stowarzyszeń, a także naukowcy i eksperci z instytucji UE, uniwersytetów i ośrodków analitycznych.

Podczas debaty zostanie również omówiony obecny stan negocjacji dotyczących Brexitu i jego wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną regionów w Wielkiej Brytanii i 27 państw członkowskich UE.

Więcej informacji na stronie: cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States