Konsultacje w sprawie afrykańskiego pomoru świń i rynku wieprzowiny w UE

6 maja 2019 r. w budynku Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli odbędą się konsultacje w sprawie afrykańskiego pomoru świń i rynku wieprzowiny w UE.

Europejski Komitet Regionów (KR) przygotowuje obecnie opinię na temat „Afrykańskiego pomoru świń i rynku wieprzowiny w UE”. Sprawozdawca opinii, Sławomir Sosnowski (PL/PPE), radny województwa Lubelskiego, wraz z ekspertem Przemysławem Litwiniukiem zapraszają do udziału przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowane strony.

Afrykański pomór świń stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki lokalnej i regionalnej, środowiska, hodowli zwierząt, a w konsekwencji dla ludzi i zdrowia publicznego. Rozprzestrzenianie się wirusa w środowisku może nawet doprowadzić do upadku europejskiego rynku wieprzowiny i pozbawić źródła utrzymania setek tysięcy rolników.

Więcej informacji na stronie: cor.europa.eu.

 

Language version
Polish
English_United States