Rejestracja na dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Środowisko jest już otwarta

Od dziś do 4 września można rejestrować się na dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce.

Spotkanie poświęcone będzie konkursom przewidzianym na 2019 rok. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Pracy.

Dostępna jest agenda wydarzenia.

Language version
Polish
English_United States