Szkolenie koordynatorów nt. przygotowania umowy o dofinansowanie

21 września 2018 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation. Celem wydarzenia jest wyjaśnienie szczegółów dotyczących przygotowania i podpisywania umów o dofinansowanie, dlatego jest ono głównie przeznaczone dla koordynatorów zwycięskich wniosków, ale inni uczestnicy również są mile widziani pod warunkiem dostępności miejsc.

Rejestracja jest otwarta do 17 września. Agenda jest dostępna pod tym samym linkiem. Będzie można również śledzić wydarzenie online (bez konieczności rejestracji).

Komisja Europejska nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Language version
Polish
English_United States