Zielony Tydzień UE 2019

Zielony Tydzień UE w tym roku przypada na 13-17 maja. Oficjalna inauguracja –z udziałem europejskiego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, oraz marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika – której gospodarzem będzie województwo mazowieckie, odbędzie się wWarszawie 13 maja.

Konferencja wysokiego szczebla w ramach Zielonego Tygodnia UE jest zaplanowana na 15-17 maja wBrukseli. Konferencja otwarta jest dla grup interesu związanych z kwestiami środowiskowymi oraz ogółu społeczeństwa. Obejmuje ona również ceremonię wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów organizowaną przez Komitet Regionów UE oraz ceremonię wręczenia nagród LIFE, które odbędą się odpowiednio 15 i 16 maja.

Okazja do dyskusji

Zielony Tydzień organizowany jest przez wchodzącą w skład Komisji Europejskiej Dyrekcję Generalną ds. Środowiska od prawie 20 lat i przyciąga czołowe postaci związane z tematyką środowiska z całego świata. Jest najważniejszą coroczną okazją do dyskusji na temat polityki środowiskowej Unii Europejskiej i sprzyja debacie między zainteresowanymistronami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mającej na celu wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityki dotyczącej ochrony środowiska.

Debaty te wspierają rozwój ogólnoeuropejskiej społeczności podmiotów działających na rzecz budowania potencjału środowiskowego i dzielenia się dobrymi praktykami, a także motywowania obywateli do zaangażowania w wysiłki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz wnoszenia własnego wkładu.

Motyw przewodni tegorocznej edycji

Przepisy Unii Europejskiej wzakresie ochrony środowiska mają ogromny wpływ na nasze życie. Poprawiają jakość wody i powietrza, chronią przyrodę i zachęcają do recyklingu. Jednak aby mogły mieć realny wpływ, muszą być wdrażane w pełni.

W dniu 27 marca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała zbiór raportów na temat stanu wdrażania przepisów środowiskowych w Europie –Przegląd realizacji zadań z zakresu ochronyśrodowiska (EIR). Podczas Zielonego Tygodnia UE 2019 przeanalizowane zostaną wyniki tego przeglądu, między innymi pod kątem następujących kwestii: W jaki sposób przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska przynoszą korzyść obywatelom? Na czym polega pomyślne wdrożenie przepisów? Dlaczego i gdzie występują luki we wdrożeniu przepisów? W jaki sposób zainteresowane podmioty mogą przejmować odpowiedzialność za unijne przepisy? Oraz w jaki sposób Unia Europejska może to ułatwiać, dbając o to, aby głosy obywateli były brane pod uwagę?

Imprezy partnerskie

Jak co roku, Zielony Tydzień UE obejmować będzie szereg imprez partnerskich, organizowanych w całej Europie w kwietniu i maju przez wiele różnych podmiotów, w tym władze lokalne, organizacje pozarządowe ifirmy. Przykłady takich imprez obejmują: proces pozorowany dotyczący problemu związanego ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska organizowany 26 kwietnia przez studentów wydziału prawa uniwersytetu w Lyonie; żywe laboratorium w Göteborgu 8 maja, umożliwiające dostawcom produktów nieopartych o surowce kopalne przedstawienie ich potencjalnym nabywcom, takim jak Hoppet –przedszkole niestosujące paliwkopalnych; oraz warsztaty Know What's Below dotyczące ochrony podwodnego dziedzictwa, odbywające się w dniach 15-19 maja, w znacznej mierze na łodzi u wybrzeży Wysp Egadzkich weWłoszech.

Konkurs #MyGreenAction

Odbywający sięw okresie od 21 marca do 10 maja konkurs #MyGreenAction stanowi zaproszenie dla młodych Europejczyków do udostępniania zdjęć, filmów lub ilustracji przedstawiających podejmowane przez nich działania mające na celu zapewnienie bardziej ekologicznej przyszłości za pomocą własnych kont na Instagramie lub Twitterze albo pod oficjalnymi wpisami Komisji Europejskiej na Facebooku dotyczącymi konkursu. Co dwa tygodnie trzy wybrane zgłoszenia zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej, a 10 najlepszych ze wszystkich zgłoszeń zostanie wykorzystanych w filmie podsumowującym konkurs, który zostanie wyświetlony podczas Zielonego Tygodnia UE.

Wybory europejskie

Zielony Tydzień UE 2019 obchodzonyjest tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego odbywającymi się w dniach 23-26 maja. Jako okazja do zaprezentowania wkładu Unii Europejskiej w ochronę środowiskawostatnich latach pomaga promować świadome zaangażowanie w procesy demokratyczne (zwłaszcza wśród wyborców oddających głos po raz pierwszy).

Language version
Polish
English_United States