Konferencje

Europcom: „Komunikowanie w Europie – komunikowanie o Europie”

29.07.2010

Komitet Regionów, regiony Flandria i Walonia, a także różne belgijskie organy publiczne łączą siły z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, by zorganizować pierwszą euro ... więcej »

Spotkanie informacyjne i „Kawiarenka Partnerów” ESPON

27.07.2010

Przedstawiciele Programu ESPON 2013 (Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego) organizują 8 września 2010 roku w Brukseli spotkanie informacyjne i „Kawiarenkę Partnerów”, aby zaprezentow ... więcej »

Konferencja w sprawie WPR po 2013 r. jako zwieńczenie debaty publicznej

16.07.2010

Około 600 przedstawicieli z całej UE spotka się w najbliższy poniedziałek i wtorek w Brukseli, aby porozmawiać o przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Konferencja będzie służyła omówieniu za ... więcej »

Bezpośrednia giełda kooperacyjna - znajdź swojego PARTNERA TIK

05.07.2010

Dnia 28 września 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się bezpośrednia giełda kooperacyjna - znajdź swojego PARTNERA TIK.Ideal-ist organizuje giełdę kooperacyjną we współpracy z Europejską Siecią Prze ... więcej »

Konferencja zamykająca projekt "Aktywa niematerialne a regionalny wzrost gospodarczy"

29.06.2010

Dnia 6 lipca 2010 r. partnerzy projektu "Aktywa niematerialne a regionalny wzrost gospodarczy" (IAREG) organizują konferencję wieńczącą projekt.W jego ramach analizowano rolę aktywów niematerialnych w ... więcej »

Zaproszenie do nadsyłania wystąpień na tegoroczną zimową konferencję zatytułowaną „Regiony i Środowisko”

23.06.2010

Stowarzyszenie Regional Studies Association (RSA) opublikowało zaproszenie do nadsyłania wystąpień na tegoroczną zimową konferencję zatytułowaną „Regiony i Środowisko”, organizowaną 26 listopada w ... więcej »

Seminarium: „Spójność terytorialna: większa spójność polityki na szczeblu lokalnym”

21.06.2010

Zapewnienie ogólnej spójności to podstawowa zasada leżąca u podstaw procesu tworzenia polityki państwowej. Jednym z najtrudniejszych aspektów związanych ze spójnością polityki jest tworzenie i wdrażan ... więcej »

Konferencja nt. europejskich technologii przemysłowych

17.06.2010

W dniach 7-9 września 2010 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, konferencja nt. europejskich technologii przemysłowych.Wydarzenie, organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z belgijską prezyd ... więcej »

Dzień informacji o wydajnych energetycznie budynkach, fabrykach przyszłości oraz ekologicznych samochodach

16.06.2010

Dnia 9 lipca 2010 r. w Brukseli, Belgia, organizowany jest dla przedstawicieli partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) dzień informacji Siódmego Programu Ramowego (7PR) poświęcony wydajnym energetyczn ... więcej »

Konferencja na temat przyszłości sieci transportowych w Europie

07.06.2010

Komisja Europejska wyjawi, w jaki sposób zamierza zreorganizować politykę w dziedzinie sieci transportowych w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku, na konferencji poświęconej transeuropejskiej sieci tran ... więcej »

Language version
Polish
English_United States