Konferencje

Konsultacje w sprawie europejskiego filaru praw społecznych

26.06.2017

W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbedą się konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie europejskiego filaru praw społecznych i refleksji na temat społecznego ... więcej »

Dzień Informacyjny o działaniu przygotowawczym w zakresie badań w sektorze obronnym

08.06.2017

27 czerwca 2017 r. w Brukseli odbędzie się  organizowany przez Europejską Agencję Obrony oraz Komisję Europejską Dzień Informacyjny o działaniu  przygotowawczym  w zakresie badań w sektorze obronnym ... więcej »

Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie

08.06.2017

Jak co roku, Komisja Europejska zaprasza na Week of Innovative Regions in Europe 2017 (WIRE). W tym roku odbędzie się on w dniach 28-30 czerwca w Koszycach (Słowacja). Tydzień Innowacyjnych Regionów ... więcej »

Spotkania informacyjne polskiego Punktu Kontaktowego programu Europa dla Obywateli

04.06.2017

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków (do 1 września 2017) w programie „Europa dla obywateli”, Punkt Kontaktowy w Polsce zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych. Jedno z plano ... więcej »

XII Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

04.06.2017

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW2017) jest największym europejskim forum, na którym odbywa się debata dotycząca przyszłości efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energ ... więcej »

Spotkanie platformy UE w sprawie strat żywności i odpadów żywnościowych

04.06.2017

14 czerwca 2017 r. w Brukseli odbędzie się drugie posiedzenie platformy UE ds. strat żywnościowych i odpadów żywnościowych, podczas którego zostaną omówione kluczowe działania z planu działania dotycz ... więcej »

Konferencja podsumowująca konsultacje dot. wspólnej polityki rolnej

04.06.2017

W dniu 7 lipca 2017 r. w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej. W dniu 2 lutego 2017 r. Komisarz P ... więcej »

VII Forum Spójności

01.06.2017

Siódme Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli, jest politycznym wydarzeniem na szeroką skalę, organizowanym co trzy lata i goszczącym ponad 700 osób, w tym prz ... więcej »

Konferencja „Badania naukowe i innowacje - kształtowanie naszej przyszłości"

16.05.2017

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej zaprasza na konferencję „Badania naukowe i innowacje - kształtowanie naszej przyszłości", która odbędzie się w Brukseli 3 lipca ... więcej »

Konferencja "Plan działania UE na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki"

07.05.2017

W ramach kontroli sprawności w unijnych dyrektywach przyrodniczych Komisja Europejska, Komitet Regionów i Prezydencja Malty wspólnie organizują w Brukseli konferencję w dniu 6 czerwca 2017 r. W sprawi ... więcej »

Language version
Polish
English_United States