Konferencje

Dzień informacyjny w dziedzinie sportu programu Erasmus +

07.12.2016

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej (EACEA) zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny w dziedzinie sportu programu Erasmus +. Wydar ... więcej »

Seminarium „Pomoc państwa w zakresie zarządzania funduszami EFSI”

16.11.2016

1 grudnia w Hotelu Crowne Plaza w Brukseli odbędzie się seminarium „Pomoc państwa w zakresie zarządzania funduszami EFSI” z udziałem przedstawicieli kluczowych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskie ... więcej »

Kurs on-line: Budżet UE i fundusze dla regionów i miast

16.11.2016

Jakie są zasady funkcjonowania budżetu UE? W jaki sposób europejskie miasta i regiony mogą pozyskiwać unijne środki? Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC) oferowany przez Europejski Komitet Regionów ... więcej »

Europejski szczyt innowacyjności cyfrowej dla aktywnego i zdrowego starzenia

10.11.2016

W dniach 5 -8 grudnia 2016 r. w Brukseli odbędzie "Europejski szczyt innowacyjności cyfrowej dla aktywnego i zdrowego starzenia" Spotkanie będzie poświęcone wypracowaniu wspólnego programu państw czł ... więcej »

Warsztaty "Realizacja agendy miejskiej UE: podejście Smart City"

31.10.2016

1 grudnia 2016 r. w Brukseli odbędą się wspólne warsztaty Europejskiego Komitetu Regionów oraz EIB-JASPERS  "Realizacja agendy miejskiej UE: podejście Smart City".Warsztaty, organizowane wspólnie prze ... więcej »

Dzień informacyjny Wyzwania „Europa w zmieniającym się świecie” – konkursy 2017

17.10.2016

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  zaprasza na dzień informacyjny Szóstego Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie”.W trakcie spotkania, które odb ... więcej »

7 konferencja ECTP nt. innowacyjnego budownictwa

17.10.2016

W dniach 17-18 listopada br. w Centre for Fine Arts w Brukseli odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Europejską Platformę Technologiczną Budownictwa. Wydarzenie to poświęcone bę ... więcej »

Konferencja na temat dyrektywy transgranicznej opieki zdrowotnej

17.10.2016

24 października 2016 w Komitecie Regionów w Brukseli odbędzie się konferencja na temat dyrektywy transgranicznej opieki zdrowotnej "Ku powielanego świadomości praw UE do transgranicznej opieki zdrowot ... więcej »

Konferencja na temat instrumentów finansowych rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

17.10.2016

Konferencja na temat instrumentów finansowych rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich24 października 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja makroregionalna na temat instrumentów finansowych w r ... więcej »

Kurs "Budżet UE i fundusze dla regionów i miast"

22.09.2016

Jakie są zasady funkcjonowania budżetu UE? W jaki sposób europejskie miasta i regiony mogą pozyskiwać unijne środki? Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC) oferowany przez Europejski Komitet Region ... więcej »

Language version
Polish
English_United States