Konferencje

Pierwsze Europejskie Dni Przemysłu

24.01.2017

28 lutego br. w Brukseli odbędą się pierwsze Europejskie Dni Przemysłu, podczas których 400 uczestników, kluczowi gracze przemysłowi, kreatorzy globalnych trendów i decydenci wysokiego szczebla będz ... więcej »

Przegląd ustawodawstwa: gospodarka obiegu zamkniętego w regionach i miastach

10.01.2017

31 stycznia 2017 r. w Brukseli odbędzie się konferencja, której celem będzie wspólne z Parlamentem Europejskim i Radą dokonanie przeglądu ustawodawstwa związanego z zarządzania odpadami włączając w to ... więcej »

Transgraniczne zarządzanie kryzysowe i klęski żywiołowe

10.01.2017

2 marca 2017 r. w Brukseli odbędzie się konferencja, której celem będzie zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej w dziedzinie zarządzania kryzysowego, zapobiegania i ... więcej »

Inwestowanie w Europie: budowanie koalicji inteligentnych miast i regionów

10.01.2017

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska są współorganizatorem konferencji „Inwestowanie w Europie: budowanie koalicji inteligentnych miast i regionów”, która odbędzie się  w Brukseli w dniu 7 ... więcej »

Warsztaty na temat stanu wdrażania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i ZIT

10.01.2017

Celem warsztatów jest umożliwienie owocnej dyskusji między członkami Europejskiego Komitetu Regionów, instytucji UE oraz przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnymi za zintegrowa ... więcej »

Ruszyła rejestracja na Tydzień eZdrowia 2017

09.12.2016

Tydzień eZdrowia, który tym razem organizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia Malty w ramach swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zbiera interesariuszy z całego świata, aby omówić najistotn ... więcej »

Dzień informacyjny - Horyzont 2020 dla społeczeństwa

09.12.2016

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym zapraszają na dzień informacyjny pt. "Horyzont 2020 dla społeczeństwa".Zagadnienia: Europa w zmieniają ... więcej »

Konferencja nt. mechanizmów finansowania rzecz efektywności energetycznej

07.12.2016

W dniach 18-19 stycznia 2017 r. w Brukseli odbędzie się konferencja adresowana do przedstawicieli miast, regionów, przemysłu i banków skłaniająca do dyskusji na temat mechanizmów finansowych mobilizuj ... więcej »

Dzień informacyjny w dziedzinie sportu programu Erasmus +

07.12.2016

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej (EACEA) zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny w dziedzinie sportu programu Erasmus +. Wydar ... więcej »

Seminarium „Pomoc państwa w zakresie zarządzania funduszami EFSI”

16.11.2016

1 grudnia w Hotelu Crowne Plaza w Brukseli odbędzie się seminarium „Pomoc państwa w zakresie zarządzania funduszami EFSI” z udziałem przedstawicieli kluczowych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskie ... więcej »

Language version
Polish
English_United States