Konkursy

Zaproszenie do składania wniosków w ramach działania "Europejska Stolica Kultury"

19.10.2017

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 445/2014/UE, zmienioną decyzją (UE) 2017/1545 (2), Komisja, za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, ogłasza za ... więcej »

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

19.10.2017

Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży ma ogromne znaczenie dla stworzenia powszechnego poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w od ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków programu Erasmus+ dot. wsparcia dla reform politycznych

19.10.2017

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest z jednej strony zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy oraz sprzyjanie rozwojowi wysoko wykwalifikowanej i mobilnej siły ... więcej »

Konkurs Komisji dot. metod uwierzytelniania w urządzeniach inteligentnych

12.10.2017

Komisja Europejska ogłosiła konkurs Horizon Prize pt.  „Seamless authentication for all”, którego wyzwaniem  jest  stworzenie bezpiecznych, przyjaznych dla użytkownika i niedrogich metod uwierzytelnia ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”(CEF) – Sektor transportu na lata 2014–2020

11.10.2017

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków w celu przyznania dotacji na projekty zgodnie z priorytetami i celami określony ... więcej »

Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2018 r.

11.10.2017

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, za ... więcej »

Konkurs na Huby Innowacji Cyfrowych w krajach EU13

09.10.2017

Komisja Europejska poszukuje podmiotów mogących pełnić rolę Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub – DIH)  w krajach członkowskich EU13 (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Ł ... więcej »

Regiony skorzystają z nowego wsparcia UE

09.10.2017

29 września zaproszono regiony do składania wniosków o udział w dwóch projektach pilotażowych Komisji. Regiony, które zostaną wybrane, będą mogły skorzystać z dostosowanego do ich potrzeb wsparcia ... więcej »

Juvenes Translatores: rusza konkurs dla młodych tłumaczy

05.09.2017

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu Juvene ... więcej »

Komisja oferuje więcej długoterminowych praktyk w całej UE

05.09.2017

Komisja Europejska rozpoczęła wypłacanie zaliczek na rzecz siedmiu projektów pilotażowych oferujących długoterminowe staże za granicą. W ich ramach przetestowane zostaną staże trwające co najmniej ... więcej »

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10107 108 następna »

Language version
Polish
English_United States