Dotacje dla europejskich fundacji politycznych

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie zarejestrowanych europejskich fundacji poli­tycznych do składania wniosków o finansowanie z budżetu Unii („wnioski o finansowanie”).

Celem finansowania jest wsparcie programu prac europejskich fundacji politycznych na rok budżetowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z w arunkami określonymi w decyzji  o przyznaniu dotacji przez właściwego urzędnika zatwierdzającego.

Przewidywane środki finansowe na rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 403 budżetu Parlamentu „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” wynoszą 19 323 000 EUR. Ostateczne dostępne środki podlegają zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Pełna treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest na stronie: eur-lex.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States