EACEA otworzyła konkurs wniosków na realizację projektów tłumaczeń literackich

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA otworzyła konkurs wniosków na realizację projektów Tłumaczeń literackich.

Celem wsparcia dla projektów przekładu europejskiej literatury jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura; wzmacnianie transnarodowego obiegu i różnorodności wysokiej jakości dzieł literackich; dotarcie do szerszej grupy odbiorców i ułatwianie dostępu do wysokiej jakości literatury (także z wykorzystaniem technologii cyfrowych w dystrybucji i promocji); zwiększenie widoczności i znaczenia pracy tłumaczy literackich.

Konkurs adresowany jest do wydawców/wydawnictw aktywnie działających na rynku wydawniczym (co najmniej od 2 lat przed upływem terminu składania wniosków), zainteresowanych przekładem, wydaniem oraz promocją i dystrybucją wysokiej jakości europejskiej beletrystyki. Maksymalnie dwuletni projekt translatorski może obejmować pakiet od 3 do 10 tytułów fikcji literackiej i musi być oparty na strategii nie tylko przekładów i ich opublikowania, lecz również na strategii dystrybucji i promocji pakietu tłumaczeń.

WAŻNA INFORMACJA DLA DOTYCHCZASOWYCH BENEFICJENTÓW GRANTU NA TŁUMACZENIA LITERACKIE: proponowany okres realizacji składanego w aktualnym konkursie projektu Tłumaczeń literackich nie może pokrywać się z okresem realizacji uprzednio dofinansowanego projektu/-ów Tłumaczeń literackich (w przypadku tego samego podmiotu).

Szczegółowe informacje o konkursie i jego zasadach, sposobie aplikowania wraz z instrukcją „krok po kroku” złożenia wniosku, a także obowiązkowe dokumenty do pobrania, wypełnienia i dołączenia do e-formularza wniosku (tzw. eForm) znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej EACEA.
UWAGA: Agencja Wykonawcza EACEA nie udostępniła jeszcze samych e-formularzy wniosków – mają one, ze względów technicznych, zostać udostępnione w pierwszym tygodniu maja 2019.

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zapraszamy do składania wniosków!

Language version
Polish
English_United States