ERC Advanced Grants 2018 – Europejska Rada ds. Badań Naukowych czeka na wnioski

Trwa nabór do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) na ERC Advanced Grants  – granty dla badaczy, którzy mają już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania.

ERC Advanced Grants umożliwiają wybitnym liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych badań. Projekty te, pomimo iż obarczone wysokim stopniem ryzyka, otwierają nowe perspektywy w różnorodnych dziedzinach nauki.

Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2018 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl , magdalena.chomicka@kpk.gov.pl.

Źródło: www.kpk.gov.pl

Language version
Polish
English_United States