Finansowanie partii politycznych z budżetu UE

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie zarejestrowanych europejskich partii poli­tycznych do składania wniosków o finansowanie z budżetu Unii („wnioski o finansowanie”).

Celem finansowania jest wsparcie działalności statutowej i celów europejskich partii politycznych na rok budżetowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z w arunkami określonymi w decyzji o przyznaniu wkładu przez właściwego urzędnika zatwierdzającego.

Przewidywane środki finansowe na rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 402 budżetu Parlamentu „Finansowanie europejskich partii politycznych” wynoszą 32 447000 EUR. Ostateczne dostępne środki podlegają zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Pełna treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest na stronie: eur-lex.europa.eu.

 

Language version
Polish
English_United States