Idee, które zmieniają świat: Turniej Innowacji Społecznych Instytutu EBI – 2019

Turniej innowacji społecznych promuje innowacyjne pomysły i nagradza projekty, które oddziałują na społeczeństwo i środowisko w wielu dziedzinach – od edukacji, opieki zdrowotnej i tworzenia miejsc pracy po nowe technologie, systemy i procesy. Wszystkie projekty ubiegają się o dwie nagrody w Kategorii Ogólnej, a tegoroczne projekty dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji (w tym gospodarki o obiegu zamkniętym) będą również konkurować o dwie nagrody w Kategorii Specjalnej. Autorzy zwycięskich projektów w obu kategoriach otrzymają pierwszą i drugą nagrodę w wysokości, odpowiednio, 50 000 EUR i 20 000 EUR.

Więcej informacji na temat turnieju oraz tego, jak zgłaszać innowacyjne propozycje, można znaleźć na stronie: institute.eib.org.

Language version
Polish
English_United States