KE otworzyła nabór wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe

11 kwietnia br. Komisja Europejska otworzyła konkurs MSCA Individual Fellowships 2019. Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i dorobek naukowy. Budżet konkursu opiewa na rekordową kwotę 296,5 mln euro.

Termin składania wniosków mija 11 września 2019 r. o godz. 17:00.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery, niezależnie od narodowości i zachęcają do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej.  Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Wspiera również naukowców, aby po przerwie (np. po urlopie rodzicielskim) mogli ponownie rozpocząć karierę w Europie. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie.

Ubiegłoroczny nabór MSCA IF cieszył się rekordowym zainteresowaniem.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States