Zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków („Łącząc Europę” – Transport – 2018 (ogólna pula środków)) w celu przyznania dotacji zgodnie z priorytetami i celami określonymi w wieloletnim programie prac w odniesieniu do pomocy finansowej dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – sektor transportu.

Szacunkowy budżet zaproszenia wynosi 450 mln EUR.

Termin składania wniosków upływa dnia 24 października 2018 r. (o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie internetowej: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States