Konkurs dla organów administracji publicznej „Sharing & Reuse Awards”

Komisja Europejska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Sharing & Reuse Awards” organizowanegow ramach programu  ISA² w celu  wspierania dzielenia się istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi oraz ich ponownego wykorzystywania.

Czy prowadzili Państwo udane prace nad cyfryzacją usług publicznych? Czy opracowali Państwo rozwiązanie należące do jednej z poniższych kategorii? Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniamii zgłoszenia się do naszego konkursu! Organy administracji publicznej poszukujące konkretnych rozwiązań informatycznych z zainteresowaniem dowiedzą się, jak sprostali Państwo podobnym wyzwaniom oraz w jaki sposób mogłyby one wykorzystać opracowane przez Państwa otwarte oprogramowanie(open source software)lub współdzielone usługi informatyczne. Niech inni poznają Państwa wyjątkowe osiągnięcie!

Dla zespołów, które zdobędą pierwsze i drugie miejsce, przewidziano nagrody – w wysokości odpowiednio 15 000 euro i 10 000 euro – w każdej z następujących czterech kategorii:

  • Najbardziej innowacyjne otwarte oprogramowanie.
  • Otwarte oprogramowanie mające największy wpływ na obywateli lub przedsiębiorstwa. 
  • Najbardziej innowacyjnewspółdzielone usługi informatyczne (wspólnie opracowane lub współdzielone).
  • Współdzielone usługi informatyczne (wspólnie opracowane lub współdzielone) mające największy wpływ na obywateli lub przedsiębiorstwa. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy dokładnie zapoznać się zprzewodnikiem konkursowym.Ważne jest, aby podali Państwo szczegółowe informacje na temat swojego rozwiązania informatycznego oraz możliwości jego szerszego  ponownego  wykorzystania.  Edycja  konkursu  „Sharing & Reuse Awards” w 2017 r., na którą otrzymano 118 zgłoszeń, okazała się wielkim sukcesem, dlatego też liczymy, że kolejna edycja w 2019 r. będzie się cieszyć jeszcze większym powodzeniem!

Więcej informacji na stronie: joinup.ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States