Konkurs dla uczniów szkół średnich - Juvenes Translatores 2014

Komisja Europejska organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na własnej skórze, na czym polega praca tłumacza.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie urodzeni w roku 1997. Ich zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu. Prace będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

Uczniowie sami mogą wybrać język oryginału i język przekładu spośród 24 oficjalnych języków UE. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2014 r. równocześnie we wszystkich zarejestrowanych szkołach w godzinach od 10.00 do 12.00. Zainteresowane placówki muszą przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec oszukiwaniu oraz aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki konkursu. Podczas konkursu nie wolno używać komputerów.

Szkoły mogą się zgłaszać do udziału do 20 października 2014 r. Do konkursu dopuszczone zostaną tylko placówki wyłonione w drodze losowania – ich liczba w każdym państwie członkowskim będzie równa liczbie miejsc, jakie dany kraj ma w Parlamencie Europejskim zgodnie z traktatem lizbońskim (co oznacza, że z Polski zostanie wybranych 51 szkół).

28 autorów najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zostanie zaproszonych na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli wiosną 2015 r.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States