Konkurs projektów międzysektorowych w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA otworzyła konkurs wniosków na realizację projektów międzysektorowych w programie Kreatywna Europa, tj. na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, w obszarze Łączenia kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację.

W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty, które:

  • ukazują nowe formy twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego oraz poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości;
  • wspierają innowacyjne międzysektorowe podejście i narzędzia w celu ułatwienia dostępu, dystrybucji, promocji i/lub monetyzacji kultury i kreatywności, w tym dziedzictwa kulturowego.

Projekty w szczególności powinny obejmować następujące aspekty związane z sektorami kultury i kreatywnymi:

  • odpowiadanie na wyzwania stojące przed sektorami, podejście oparte na proponowaniu rozwiązań dla sektorów;
  • analiza potrzeb i wyzwań czy problemów sektorów uwzględniająca doświadczenie publiczności czy użytkowników;
  • zastosowanie technologii do rozwiązywania problemów i odpowiadania na wyzwania sektorów;
  • wsparcie innowacji w kontekście tworzenia, dystrybucji i promocji treści twórczych, współpracy międzysektorowej oraz wykorzystania technologii.

Ponadto, projekty obejmujące aspekty audiowizualny i nowych technologii cyfrowych muszą zostać wdrożone w co najmniej jednym z następujących obszarów: muzea; występy na żywo; dziedzictwo kulturowe.

Konkurs skierowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, działających w sektorach kultury i kreatywnych, tworzących na potrzeby realizacji projektu konsorcjum złożone z co najmniej 3 podmiotów prawnych pochodzących z 3 różnych państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Minimalne dofinansowanie z programu Kreatywna Europa na realizację projektu wynosi 150 000,00 € i stanowić może maksymalnie 60% całkowitych kosztów uprawnionych.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego zasadach, sposobie aplikowania wraz z instrukcją „krok po kroku” złożenia wniosku, a także obowiązkowe dokumenty do pobrania, wypełnienia i dołączenia do e-formularza wniosku (tzw. eForm) znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej EACEA, zarządzającej konkursem wniosków.

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zachęcamy do składania wniosków!

Language version
Polish
English_United States