Rada Europy zaprasza do współpracy

Przedstawiciele pozarządowych organizacji młodzieżowych z całej Europy mogą zgłaszać się do udziału w pracach Rady Doradczej ds. Młodzieży, działającej przy Radzie Europy.

Działania Rady Europy w dziedzinie młodzieży opierają się na partnerstwie pomiędzy rządami a pozarządowymi organizacjami młodzieżowymi, nazywanym współzarządzaniem (co-management). Oznacza to, że przedstawiciele organizacji oraz sieci młodzieżowych ściśle współpracują z decydentami (Europejskim Komitetem Sterującym ds. Młodzieży) przy tworzeniu standardów i wyznaczaniu priorytetów działań Rady Europy w sektorze młodzieżowym, a także rekomendacji w zakresie finansowania i kształtu programów w przyszłości.

Rada Doradcza ds. Młodzieży jest pozarządowym partnerem w systemie współzarządzania. Osoby chętne do zasiadania w niej w trakcie kolejnej, dwuletniej kadencji (styczeń 2016 – grudzień 2017) – przede wszystkim przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz sieci młodzieżowych niezrzeszonych w Europejskim Forum Młodzieży – mogą nadsyłać swoje zgłoszenia.

Kandydaci powinni być w wieku od 18 do 30 lat, posiadać rekomendację swojej organizacji (sieci) oraz mieć doświadczenie w realizacji innowacyjnych działań na rzecz: promocji aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w demokracji, budowania autonomii młodych ludzi i zwiększania ich dostępu do praw, a także promocji włączenia społecznego i pokojowego współistnienia społeczeństw.

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.coe.int.

Źródło: eurodesk.pl

Language version
Polish
English_United States