Ruszył pilotażowy konkurs programu mobilności i-Portunus!

Właśnie zostały otwarte nabory wniosków o dofinansowanie projektów mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury w ramach pilotażowego programu mobilności i-Portunus!

Program realizowany jest na zlecenie Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa przez konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu, fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa oraz Nida Art Colony przy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W ramach programu i-Portunus, od kwietnia do września 2019 roku, artyści i profesjonaliści sektora kultury z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na krótkoterminowe wyjazdy służące ich rozwojowi zawodowemu poprzez pracę artystyczną za granicą. Program przewiduje ogłoszenie trzech konkursów wniosków o wsparcie wyjazdów zagranicznych do krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa w ramach dwóch obszarów: sztuki performatywne oraz sztuki wizualne. Istotne jest, aby mobilności realizowały jasno postawione cele, służyły budowaniu partnerstw ponadnarodowych i rozwojowi współpracy międzynarodowej, stworzeniu konkretnych rezultatów czy rozwojowi zawodowemu, zaprezentowaniu prac w innym kraju czy działaniom artystycznym angażującym społeczności lokalne w kraju pobytu.

Pierwszy nabór został właśnie otwarty, a termin składania wniosków w tym naborze upływa 15 maja 2019 roku.

Nabór jest adresowany do artystów i pracowników sektora kultury, mających ukończone 18 lat, aktywnie działających na polu sztuk performatywnych lub wizualnych, będących legalnymi rezydentami krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Kompletnie wypełnione formularze wniosków należy składać w języku angielskim.

Szczegółowe informacje, zasady udziału oraz wytyczne dotyczące ubiegania się o wyjazd, dostępne są na stronie programu www.i-Portunus.eu.

Pilotażowy program i-Portunus jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz zwiększania mobilności i współpracy międzynarodowej różnych grup zawodowych, w tym artystów i pracowników sektora kultury i kreatywnego. Inwestowanie w program mobilności europejskich artystów i profesjonalistów sektora kultury ma zwiększyć szanse rozwoju ich kariery i konkurencyjność na rynku pracy poprzez aktywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie i wypracowanie nowych kontaktów, realizację innowacyjnych projektów międzynarodowych oraz dotarcie do międzynarodowych odbiorców z ich przedsięwzięciami. Program ma uzupełniać ofertę krajowego wsparcia dla tego rodzaju inicjatyw, a także wykraczać poza standardowe projekty rezydencji artystycznych czy wymiany talentów, właśnie poprzez skoncentrowanie na zwiększeniu kreatywności artystów i pracowników sektora kultury, ich rozwoju zawodowym oraz zwiększeniu możliwości konkurowania na rynku pracy, dostępu do nowych rynków i odbiorców. W szerszej perspektywie program ma sprzyjać niwelowaniu różnic w dostępie do mobilności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze kultury i kreatywnym.

Program został zainicjowany w 2018 roku i ma być wstępem do uruchomienia od 2021 roku regularnego programu wsparcia mobilności artystów i pracowników europejskiego sektora kultury, realizowanego w ramach kolejnej edycji programu Kreatywna Europa, w latach 2021–2027.

Language version
Polish
English_United States