Stypendia European Nuclear Education Network dla zainteresowanych inżynierią jądrową

Stowarzyszenie ENEN, w ramach projektu ENEN+ współfinansowanego ze środków programu Euratom (Horyzont 2020), prowadzi nabór dla stypendystów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i kariery w następujących dziedzinach jądrowych:

  • Inżynieria jądrowa i bezpieczeństwo,
  • Gospodarka odpadami i składowanie geologiczne,
  • Ochrona przed promieniowaniem,
  • Zastosowania medyczne.

Grant ENEN + przeznaczony jest na pokrycie kosztów mobilności i opłat za dostęp do urządzeń. Ma formę ryczałtu, który przekazany zostanie bezpośrednio wybranym wnioskodawcom.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte w trybie ciągłym do 30 września 2020 r. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w jednym terminie składania wniosków:

  • 31 maja
  • 31 lipca
  • 30 września
  • 30 listopada
  • 31 stycznia.

Szczegółowe informacje oraz formularze dla aplikujących znajdują się na stronie projektu ENEN+.

Language version
Polish
English_United States