Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL – otwarcie naboru wniosków w konkursie 2019

6 lutego 2019 r. otwarto nabór wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Tematy konkursowe:

  1. H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage – Innovation Actions (ECSEL-IA)
  2. H2020-ECSEL-2019-2-RIA-two-stage – Research and Innovation Actions (ECSEL-RIA)

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Data zamknięcia naboru wniosków:

  • 7 maja 2019 r., 17:00 CET (I etap – wnioski wstępne)
  • 18 września 2019 r., 17:00 CET (II etap – wnioski pełne)

Bardziej szczegółowe informacje dla wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie konkursu.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:
Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w ECSEL JU:
e-mail: calls-at-ecsel.europa.eu

Language version
Polish
English_United States