Zaproszenia do składania wniosków w związku z inicjatywą WiFi4EU

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania w związku z inicjatywą WiFi4EU wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w zmienionym programie prac na rok 2017 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Przyjmowane są wnioski w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie (WIFI4EU-2017-1) dotyczące propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych.

Całkowity szacowany budżet dostępny na finansowanie wniosków wybranych w ramach tego zaproszenia wynosi 17 745 000 EUR.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2018 r.

Wnioski w odpowiedzi na zaproszenie muszą być składane za pośrednictwem portalu WiFi4EU: www.wifi4eu.eu.

Dokumentacja dotycząca niniejszego zaproszenia jest dostępna na stronie internetowej INEA: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States