Znamy terminy składania wniosków w tegorocznym naborze w Programie LIFE

Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

W naborze 2019 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska  procedura naboru jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.

Podprogram działań na rzecz środowiska:

  •     Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami  – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 17 czerwca 2019 r.
  •     Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
  •     Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
  •     Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
  •     Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Podprogram działań na rzecz klimatu:

  •     Łagodzenie skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  •     Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  •     Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  •     Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
  •     Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Pakiety aplikacyjne, czyli zestawy dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji do Programu LIFE w naborze 2019 są do pobrania ze strony Komisji Europejskiej, po kliknięciu w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States