Konkursy

Konkurs UWERTURA 3 otwarty

14.01.2019

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło trzeci nabór wniosków w ramach  programu UWERTURA. Program ten jest adresowany do naukowców, którzy planują złożyć wniosek na jeden z grantów Europejskiej Rady ds ... więcej »

Katalog konkursów na lata 2019-2020, w których obecne są badania społeczne i humanistyczne

14.01.2019

Sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 (Europa w zmieniającym się świecie) opracowała katalog zawierający listę i opisy tematów opublikowanych w konkursach 2019, w kt ... więcej »

ERC Advanced Grants 2018 – Europejska Rada ds. Badań Naukowych czeka na wnioski

18.07.2018

Trwa nabór do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) na ERC Advanced Grants  – granty dla badaczy, którzy mają już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prow ... więcej »

DiscoverEU: zdobądź jeden z 15 tys. biletów i podróżuj tego lata po UE

19.06.2018

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r., być obywatelami Unii i – gotowi wyruszyć w nadchodzącym lecie w podróż. Od 26 czerwca (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ... więcej »

Granty w NCBR dla małych i średnich przedsiębiorstw z Seal of Excellence

20.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczny konkurs w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Tym razem na wsparcie mogą liczyć MŚP, które zostały wyróżnione certyfikatem Seal of Excellence. Zaletą teg ... więcej »

Nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy

20.05.2018

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doś ... więcej »

Zaproszenia do składania wniosków w związku z inicjatywą WiFi4EU

20.05.2018

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania w związku z inicjatywą WiFi4EU wniosków o udzielenie dotacji na proj ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

20.05.2018

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków („Łącząc Europę” – Transport – 2018 (ogólna pula środków)) w celu przyznania do ... więcej »

Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

15.05.2018

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 58 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ze środków przydz ... więcej »

Nagroda EIC Horizon Prize na wczesne ostrzeganie o epidemiach

02.05.2018

5 milionów euro wynosi ustanowiona przez Komisję Europejską nagroda, która ma pomóc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie syst ... więcej »

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10114 115 następna »

Language version
Polish
English_United States