Konkursy

Zaproszenie do składania wniosków: Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa w ramach ICI

28.05.2010

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie zrozumienia między narodami UE i krajów partnerskich z uwzględnieniem lepszej znajomości języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakoś ... więcej »

Zaproszenie do składania ofert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

26.05.2010

Komisja Europejska planuje przyznanie dotacji, których całkowita orientacyjna kwota wynosi 2 250 000 EUR, na promowanie celów polityki transportowej. Priorytety polityczne zostały wyznaczone w program ... więcej »

Konkurs dla dziennikarzy: "Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji"

25.05.2010

Komisja Europejska zaprasza dziennikarzy do udziału w tegorocznej edycji konkursu "Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji" pod nazwą Europejska Nagroda Dziennikarska - Wspólnie przeciw dyskryminacji ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków: działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu

24.05.2010

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego w dziedzinie sportu zgodnie z decyzją Komisji w sprawie przyjęcia "rocznego programu prac na 2010 r. dotyczą ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków – program ESPON 2013

19.05.2010

W ramach programu ESPON 2013 w dniu 3 maja 2010 r. zostanie ogłoszone zaproszenie do składania wniosków. Obejmuje ono dwa projekty w dziedzinie badań stosowanych, kilka projektów badań ukierun­kowanyc ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. w ramach wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na lata 2007–2013

19.05.2010

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej niniejszym ogłasza zaproszenie do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac dotyczącego transeuropejskiej sieci transp ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 2010 r.

19.05.2010

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków w celu przyznania dotacji na projekty zgodnie z priorytetami i celami określony ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków Programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

18.05.2010

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest pomoc nowym przedsiębiorcom UE w pogłębianiu doświadczeń, zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów dzięki pobytom w przedsiębiorstwach kierow ... więcej »

Konkurs: Plakatem przeciw ubóstwu

11.05.2010

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią (UNRIC) w Brukseli we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, inauguruje konkurs na ... więcej »

Namaluj plakat o funduszach!

10.05.2010

Jeśli interesujesz się tematyką Unii Europejskiej, weź udział w ogólnopolskim konkursie na plakat, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczn ... więcej »

Language version
Polish
English_United States