Konkursy

Nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy

20.05.2018

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doś ... więcej »

Zaproszenia do składania wniosków w związku z inicjatywą WiFi4EU

20.05.2018

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania w związku z inicjatywą WiFi4EU wniosków o udzielenie dotacji na proj ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

20.05.2018

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków („Łącząc Europę” – Transport – 2018 (ogólna pula środków)) w celu przyznania do ... więcej »

Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

15.05.2018

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 58 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ze środków przydz ... więcej »

Nagroda EIC Horizon Prize na wczesne ostrzeganie o epidemiach

02.05.2018

5 milionów euro wynosi ustanowiona przez Komisję Europejską nagroda, która ma pomóc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie syst ... więcej »

Rusza kampania „UE w moim regionie”

02.05.2018

Kampania „UE w moim regionie” stanowi dla obywateli idealną okazję do tego, by dowiedzieć się osobiście, w jaki sposób środki finansowe z unijnego budżetu poprawiają ich jakość życia, a następnie podz ... więcej »

Otwarty konkurs akceleracyjny dla innowacyjnych start-upów z dziedziny robotyki

25.04.2018

W ramach europejskiego projektu RobotUnion, finansowanego z programu Horyzont 2020, otwarto konkurs akceleracyjny dla start-upów z dziedziny robotyki.RobotUnion wybierze 20 firm, które wezmą udział w ... więcej »

Rusza kolejna edycja konkursu European Language Label

18.04.2018

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu European Language Label (ELL), w którym laureatami zostają instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody nauczania, wykracza ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków: Europejska młodzież razem

17.04.2018

Młodzi ludzie aktywnie angażują się w działania UE na rzecz mobilności: działają w paneuropejskich organizacjach lub uczestniczą w mniej ustrukturyzowanych, nieformalnych formach wymiany z rówieśnikam ... więcej »

Nawet 210 tys. zł w II konkursie programu pilotażowego Granty dla Seal of Excellence

17.04.2018

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykon ... więcej »

Language version
Polish
English_United States