Konkursy

Dwa nowe konkursy EIT: Urban Mobility i Added-value Manufactoring

26.02.2018

EIT zaprasza do składania wniosków do konkursów Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w  następujących obszarach tematycznych: Urban Mobility: smart, green and integrated transport Added-value Manufactu ... więcej »

Nowy grant EIBURS w ramach Programu wiedzy

26.02.2018

Program wiedzy Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznaje granty na badania naukowe w ramach różnych programów, takich jak: — EIBURS (EIB University Research Sponsorship) – prog ... więcej »

Dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

26.02.2018

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i ce ... więcej »

Pierwszy konkurs w projekcie typu ERA-Net dla medycyny personalizowanej ERA PerMed otwarty

21.02.2018

Do dnia 10 kwietnia 2018 r. prowadzony jest nabór wniosków w projekcie ERA PerMed, którego Polska (NCBiR) jest partnerem. Konkurs dotyczy medycyny personalizowanej, a temat aktualnego otwarcia to „Res ... więcej »

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

21.02.2018

Do 31 marca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem nauk ... więcej »

Konkurs EIT: zmień swój pomysł w biznes!

21.02.2018

EIT Food, EIT RawMaterials i EIT Health wspólnie zainicjowały konkurs „Business Idea Competition 2018”, którego celem jest wzmocnienie międzysektorowych innowacji w krajach kwalifikujących się do EIT ... więcej »

100 mln zł na rozwój międzynarodowej aktywności MŚP

08.02.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.  27 lutego 2018 r. rozpoczyna się pierwsza runda naboru wniosk ... więcej »

Nowy program MNiSW „Granty na granty – promocja jakości II”

08.02.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło z dniem 1 lutego 2018 r. program pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uc ... więcej »

Nowe konkursy o tematyce energetycznej

08.02.2018

Od 25 stycznia otwarte są nowe konkursy w obszarze energii. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z efektywnością energetyczną. Wnioski projektowe można składać do 4 września br.  Komisja ... więcej »

Zaproszenie do składania propozycji - Turniej innowacji społecznych instytutu EBI – 2018 rok

08.02.2018

Instytut EBI organizuje siódmą edycję turnieju innowacji społecznych.Turniej innowacji społecznych promuje innowacyjne pomysły i nagradza projekty, które oddziałują na społeczeństwo w wielu dziedzinac ... więcej »

Language version
Polish
English_United States