Konkursy

Zaproszenie do składania wniosków - Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2014–2020

08.02.2018

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań w zakresie współpracy na szczeblu europejskim i międzynarodowym, które instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowa ... więcej »

Działania w ramach planu pracy Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych

26.01.2018

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków oraz powiązanych działań w ramach planu pracy Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Tec ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków - Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia

26.01.2018

Zostaje otwarte zaproszenie do składania wniosków „Zdrowie – 2018” w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Zaproszenie do składania wniosków zawiera zaproszenie do s ... więcej »

Nowy konkurs na badania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

25.01.2018

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) uruchomiło nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach V międzynarodowego konkursu finansującego badania i innowacje w dziedzinie zd ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

15.01.2018

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 (1) niniejszym zawiadamiamy o ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków dotyczących wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).Za ... więcej »

Promowanie europejskich produktów rolnych: Komisja zwiększa finansowanie

15.01.2018

Komisja Europejska zapewni na promocję produktów rolnych na całym świecie dodatkowe fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła dziś z ... więcej »

Bio-based Industries Joint Undertaking opublikowało tematy konkursowe na 2018 rok

11.01.2018

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w obszarze Biogospodarka, pragniemy poinformować, że inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 ... więcej »

Nowy konkurs w ramach w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

09.01.2018

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. Do 30 marca 2018 roku miasta ... więcej »

Bony na innowacje dla MŚP – 65 mln zł dla przedsiębiorców

18.12.2017

Bony na innowacje dla MŚP to konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Wsparcie (nawet 340 tys. zł) jest przeznaczone na opracowanie nowego lub ... więcej »

Konkurs „Paliwa słoneczne: sztuczna fotosynteza”

18.12.2017

W dniu 12 grudnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii Paliwa słoneczne: sztuczna fotosynteza. Ta nagroda jest jedną z sześciu nagród przyznawanych prz ... więcej »

Language version
Polish
English_United States