Konkursy

Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2018 r.

11.10.2017

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, za ... więcej »

Konkurs na Huby Innowacji Cyfrowych w krajach EU13

09.10.2017

Komisja Europejska poszukuje podmiotów mogących pełnić rolę Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub – DIH)  w krajach członkowskich EU13 (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Ł ... więcej »

Regiony skorzystają z nowego wsparcia UE

09.10.2017

29 września zaproszono regiony do składania wniosków o udział w dwóch projektach pilotażowych Komisji. Regiony, które zostaną wybrane, będą mogły skorzystać z dostosowanego do ich potrzeb wsparcia ... więcej »

Juvenes Translatores: rusza konkurs dla młodych tłumaczy

05.09.2017

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu Juvene ... więcej »

Komisja oferuje więcej długoterminowych praktyk w całej UE

05.09.2017

Komisja Europejska rozpoczęła wypłacanie zaliczek na rzecz siedmiu projektów pilotażowych oferujących długoterminowe staże za granicą. W ich ramach przetestowane zostaną staże trwające co najmniej ... więcej »

Otwarty nabór wniosków na Granty operacyjne w programie Europa dla obywateli

03.09.2017

Krajowy Punkt Kontaktowy programu Europa dla Obywateli w Polsce informuje o otwartym przez Agencję Wykonawczą EACEA naborze wniosków na Granty operacyjne w programie „Europa dla obywateli”. Termin skł ... więcej »

Wsparcie strukturalne dla europejskich kuźni idei i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim

03.09.2017

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór organizacji działających na skalę europejską, które – przez swoje stałe, zwykłe i regularne działania – wymiernie przyczyniają się do osi ... więcej »

Konkurs na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

23.08.2017

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zo ... więcej »

Otwarty nabór zgłoszeń do nagrody dziedzictwa kulturowego Europa Nostra

23.08.2017

Nagroda Unii Europejskiej – Europa Nostra Awards to najważniejsze wyróżnienie w Europie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Nagroda przyznawana jest najlepszym projektom zawierającym imponujące bada ... więcej »

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

16.08.2017

Niniejszym ogłasza się rozpisanie zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań przewidzianych w programie pracy ERBN na rok 2018 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań ... więcej »

Language version
Polish
English_United States