Konkursy

Juvenes Translatores: rusza konkurs dla młodych tłumaczy

05.09.2017

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu Juvene ... więcej »

Komisja oferuje więcej długoterminowych praktyk w całej UE

05.09.2017

Komisja Europejska rozpoczęła wypłacanie zaliczek na rzecz siedmiu projektów pilotażowych oferujących długoterminowe staże za granicą. W ich ramach przetestowane zostaną staże trwające co najmniej ... więcej »

Otwarty nabór wniosków na Granty operacyjne w programie Europa dla obywateli

03.09.2017

Krajowy Punkt Kontaktowy programu Europa dla Obywateli w Polsce informuje o otwartym przez Agencję Wykonawczą EACEA naborze wniosków na Granty operacyjne w programie „Europa dla obywateli”. Termin skł ... więcej »

Wsparcie strukturalne dla europejskich kuźni idei i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim

03.09.2017

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór organizacji działających na skalę europejską, które – przez swoje stałe, zwykłe i regularne działania – wymiernie przyczyniają się do osi ... więcej »

Konkurs na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

23.08.2017

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zo ... więcej »

Otwarty nabór zgłoszeń do nagrody dziedzictwa kulturowego Europa Nostra

23.08.2017

Nagroda Unii Europejskiej – Europa Nostra Awards to najważniejsze wyróżnienie w Europie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Nagroda przyznawana jest najlepszym projektom zawierającym imponujące bada ... więcej »

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

16.08.2017

Niniejszym ogłasza się rozpisanie zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań przewidzianych w programie pracy ERBN na rok 2018 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań ... więcej »

Wsparcie dla działań zwiększających świadomość wartości własności intelektualnej oraz szkód powodowanych podrabianiem i piractwem

28.07.2017

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie świadomości wartości własności intelektualnej oraz korzyści wynikających z jej ochrony, a także szkód powodowanych naruszaniem praw ... więcej »

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

27.07.2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas o ... więcej »

Frontex szuka pracowników

24.07.2017

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak ... więcej »

Language version
Polish
English_United States