Konkursy

Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac na lata 2018–2020 w ramach programu „Horyzont 2020”

31.10.2017

Niniejszym ogłasza się wszczęcie procedury zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań wynikających z programu prac na lata 2018–2020 w ramach programu „Horyzont 2020” – programu ramowego ... więcej »

Ambasada RP w Królestwie Belgii zaprasza do odbycia stażu

27.10.2017

Ambasada RP w Królestwie Belgii zaprasza do odbycia stażu osoby zainteresowane zdobyciem doświadczenia w obszarze polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapraszamy do składania aplikacji osoby, któ ... więcej »

Granty na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach naukowych

26.10.2017

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na Consolidators Grants – granty na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach naukowych. Konkurs jest adresowany do naukowców  mających doświ ... więcej »

Nadchodzi nowy konkurs sieci CHIST-ERA w obszarze ICT

25.10.2017

Sieć CHIST-ERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik 2017 r. W ramach konkursu możliwe będzie składanie wni ... więcej »

Otwarcie konkursu w ramach sieci BiodivERsA

25.10.2017

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zar ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A05/2017 - Program Erasmus+

25.10.2017

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, mł ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków w ramach działania "Europejska Stolica Kultury"

19.10.2017

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 445/2014/UE, zmienioną decyzją (UE) 2017/1545 (2), Komisja, za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, ogłasza za ... więcej »

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

19.10.2017

Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży ma ogromne znaczenie dla stworzenia powszechnego poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w od ... więcej »

Zaproszenie do składania wniosków programu Erasmus+ dot. wsparcia dla reform politycznych

19.10.2017

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest z jednej strony zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy oraz sprzyjanie rozwojowi wysoko wykwalifikowanej i mobilnej siły ... więcej »

Konkurs Komisji dot. metod uwierzytelniania w urządzeniach inteligentnych

12.10.2017

Komisja Europejska ogłosiła konkurs Horizon Prize pt.  „Seamless authentication for all”, którego wyzwaniem  jest  stworzenie bezpiecznych, przyjaznych dla użytkownika i niedrogich metod uwierzytelnia ... więcej »

Language version
Polish
English_United States