Programy i inicjatywy wspólnotowe

Programy i inicjatywy wspólnotowe stanowią jeden z instrumentów wspólnej polityki państw członkowskich Unii Europejskiej. Uruchomione zostały aby rozwijać współpracę międzynarodową i jako takie mają za zadanie wspierać integrację krajów europejskich, w tym nie tylko członków Unii Europejskiej, poprzez realizację wieloletnich projektów przez międzynarodowe konsorcja i organizacje zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Programy tego typu ustanawiane są zwykle na okres 4-5 lat na wniosek Komisji Europejskiej. Decyzje o powołaniu programu i jego budżecie podejmują wspólnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, zaś nad jego realizacją czuwa odpowiednia Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej.

Poniżej wybrane programy i inicjatywy wspólnotowe na lata 2007 - 2014 oraz 2014 - 2020

Language version
Polish
English_United States