Program Możliwości

Program „Możliwości” 7PR ma na celu stymulację możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania.

Program „Możliwości”, o budżecie w wysokości 4 097 mln euro, obejmie siedem obszernych dziedzin:

Niniejszy program szczegółowy ma również na celu:

  • wspieranie spójnego kształtowania polityk;
  • uzupełnianie programu “Współpraca”;
  • wnoszenie wkładu do polityk i inicjatyw UE mających na celu zwiększenie spójności i wpływu polityk Państw Członkowskich;
  • synergię z polityką spójności i polityką regionalną, funduszami strukturalnymi, programami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz programem na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).
Więcej informacji o programie na stronie: cordis.europa.eu/fp7/capacities/

Language version
Polish
English_United States