Program Pomysły

Celem programu szczegółowego "Pomysły" jest podwyższenie doskonałości, dynamiki i kreatywności badań prowadzonych w Europie oraz podniesienie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców zarówno z państw europejskich, jak i z krajów trzecich, a także dla przemysłowych inwestycji w badania, dzięki ogólnoeuropejskiej, opartej na zasadach konkurencji strukturze finansowania, mającej charakter dodatkowy, lecz nie zastępującej finansowania krajowego, na rzecz "badań pionierskich" prowadzonych przez indywidualne zespoły. Ważnym aspektem tego programu jest ogłaszanie i rozpowszechnianie wyników badań.

W ramach tego programu szczegółowego oraz dla potrzeb jego realizacji Komisja powołała do życia Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), która składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz specjalnej jednostki ds. realizacji. ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, autonomii, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności, oraz wspiera inicjowane przez naukowców projekty w dziedzinie "badań pionierskich", prowadzonych przez indywidualne zespoły konkurujące ze sobą na szczeblu europejskim, w obrębie i ponad granicami wszelkich dziedzin badań.

ERBN ma charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych realizowanych w Europie działań w zakresie finansowania, jak np. działania krajowych agencji finansujących badania, i stanowi flagowy komponent Siódmego programu ramowego (7PR) Unii Europejskiej, o łącznym budżecie przewidzianym dla ERBN opiewającym na 7,5 mld EUR na okres 7 lat (2007-2013).

Opierające się na zasadzie "inicjowania przez badaczy", czy też "oddolności", podejście ERBN pozwala samym naukowcom identyfikować nowe możliwości i kierunki badań zamiast, a więc nie muszą podążać oni za priorytetami określanymi przez polityków. Takie podejście jest gwarantem skierowania środków finansowych do nowych, obiecujących obszarów badań cechujących się większym stopniem elastyczności.

Granty dla naukowców rozpoczynających karierę i doświadczonych badaczy

Granty ERBN przyznawane będą na zasadach otwartej konkurencji dla projektów prowadzonych przez młodych, jak i mających już ugruntowaną pozycję naukowców, bez względu na ich pochodzenie, którzy pracują w Europie - jedynym kryterium wyboru jest tu doskonałość. Przyjętym celem jest rozpoznanie najlepszych pomysłów oraz zatrzymanie w Europie najzdolniejszych naukowców, oferując im należny status i widoczność, jednocześnie przyciągając utalentowanych badaczy z zagranicy.

Zwracając się do najbłyskotliwszych umysłów Europy ERBN ma nadzieję przyczynić się do nowych, nieprzewidzianych odkryć w nauce i technologii - takich, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i szerzej rozumianych społecznych innowacji jutra.

Celem ERBN jest:

  • wspieranie najlepszych spośród najlepszych inicjatyw naukowych w Europie, we wszystkich dziedzinach nauki, techniki i dydaktyki;
  • zachęcanie do stosowania podejścia opierającego się w całości na inicjatywie badaczy, czyli "oddolnego";
  • zachęcanie do prowadzenia pracy przez naukowców o ugruntowanej pozycji oraz nowej generacji niezależnych liderów nauki w Europie;
  • wynagradzanie innowacyjnych propozycji poprzez nacisk na jakość pomysłu, nie zaś na określoną dziedzinę badań;
  • wykorzystanie różnorodności wysokiego potencjału badawczego w Europie i przeznaczenie funduszy na najbardziej obiecujące pomysły;
  • podniesienie statusu i zwiększenie zauważalności europejskich badań pionierskich oraz najlepszych naukowców dziś i jutra;
  • uczynienie doskonałości fundamentem badań europejskich.

Language version
Polish
English_United States